قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس افزونه وردپرس آموزش وردپرس
۹۶/۰۳/۱۹
IMG_2049

سخنرانی های ششمین روز ماه مبارک رمضان 1396/3/11

سخنرانی های ششمین روز ماه مبارک رمضان 1438 سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر مسجد امام حسین (ع) موضوع: تفسیر آیات مبارکه 11-13 سوره مبارکه ابراهیم سخنرانی جلسه قرآن موضوع: تفسیر آیات 146-150 نساء سخنرانی شب ، امامزاده حسین (ع) شهرستان جهرم موضوع: تفسیر آیات 6-11 سوره مبارکه سجده
۹۶/۰۳/۱۹
IMG_2049

سخنرانی های پنجمین روز ماه مبارک رمضان 1396/3/10

سخنرانی های پنجمین روز ماه مبارک رمضان 1438 سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر مسجد امام حسین (ع) موضوع: تفسیر آیات مبارکه 8-10 سوره مبارکه ابراهیم سخنرانی شب امامزاده حسین (ع) شهرستان جهرم موضوع: تفسیر آیات 1-5 سوره مبارکه سجده
۹۶/۰۳/۱۹
IMG_2049

سخنرانی های چهارمین روز ماه مبارک رمضان 1396/3/9

سخنرانی های چهارمین روز ماه مبارک رمضان 1438 سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر مسجد امام حسین (ع) موضوع: تفسیر آیات مبارکه 5-7 سوره مبارکه ابراهیم موضوع: تفسیر آیات 141 تا 145 نساء سخنرانی شب ، امامزاده حسین (ع) شهرستان جهرم موضوع: تفسیر آیات 160 تا 165 سوره مبارکه انعام
۹۶/۰۳/۱۹
IMG_2049

سخنرانی های سومین روز ماه مبارک رمضان 1396/3/8

سخنرانی های سومین روز ماه مبارک رمضان 1438 سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر مسجد امام حسین (ع) موضوع: تفسیر آیات مبارکه 3-4 سوره مبارکه ابراهیم سخنرانی جلسه قرآن سخنرانی شب ، امامزاده حسین (ع) شهرستان جهرم موضوع: تفسیر آیات 157 تا 160 سوره مبارکه انعام